Mokyklos istorija

Faktai:

1964 m.  Ignalinos muzikos mokyklos įsteigimas II vidurinės mokyklos patalpose (dabartinis VSAT prie LR VRM Ignalinos rinktinės pastatas). Priimti 58 mokiniai į akordeono ir fortepijono skyrius,  dėstomos teorinės disciplinos – muzikinis rašas (solfedžio) ir muzikos istorija.
1965 m. rudenį mokykla persikėlė į  I vidurinės mokyklos (dabartinė Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija) patalpas.
1969 m. pradėjo veiklą pučiamųjų skyrius; buvo mokoma groti klarnetu, trimitu, saksofonu.
1975 m. mokyklos veikla perkeliama į buvusias Ignalinos vaikų darželio patalpas (dabartinės didžiosios „Maximos“ vieta).
1978 – 1983 m. pučiamųjų skyriuje suskambo birbynė, nuo 2008 m. – fleita. 2010 m. atnaujinta birbynės klasės veikla.
1979 m. įsteigtas styginių skyriaus smuiko klasė, kurią 1982 m. papildė gitaros klasė, 1994 m. –  kanklių klasė.
1985 m. atidarytas Ignalinos muzikos mokyklos Didžiasalio filialas, pradėjo veiklą styginių ansamblis.
1993 m. pučiamųjų instrumentų  orkestras, vadovas mokytojas Algimantas Rastenis.
1993 m. įsteigta teorinio skyriaus chorinio dainavimo klasė.
1992 – 1993 m.
mokyklos veikla palaipsniui perkelta į dabartinį pastatą (Atgimimo g. 30).
2008 m. spalio 8 d. mokyklos Didžiasalio filialas reorganizuotas į Ignalinos muzikos mokyklos Didžiasalio skyrių
2012 m.  įsteigta teorinio skyriaus  solinio  dainavimo klasė.
2013 m. vasario 14 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu mokyklai suteiktas Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos vardas.
2015 m. rugsėjo
1-ąją mokykla pasitiko renovuotame pastate.

Direktoriai:
1964 – 1968 m.    Leonas Vainila
1968 – 1988 m.    Leonas Gylys
1988 – 2006 m.    Benediktas Jasiulionis
Nuo 2006 m.       Birutė Paukštienė