Darbo vietos

Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas


Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla ieško Fortepijono dalyko mokytojo

1.  Mokyklos pavadinimas: Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla
2. Pareigybės pavadinimas:  Fortepijono dalyko mokytojas, koncertmeisteris
3. Darbo krūvis:  18 kontaktinių valandų
4. Darbo sutarties rūšis: Neterminuota.
5. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: pedagogo kvalifikacija, aukštasis   išsilavinimas bei pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymas, gebėjimas akompanuoti.
6. Dukumentai, kuriuos būtina pateikti:
6.1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje
6.2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
6.3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
6.4. Gyvenimo aprašymas;
6.5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;
6.6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopija;
6.7. Pažymos dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį kopija.
Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

7.   Dokumentai priimami  iki 2017 m. rugpjūčio 25 d. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Pretendentai dokumentus pristato:
asmeniškai raštinės administratoriui, adresu  Atgimimo g. 30, Ignalina, Ignalinos Miko  Petrausko muzikos mokykla;
siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu  muzika@ignalina.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną,  sutikrinami ir grąžinami pretendentui.
Pretendentų atranką (pokalbį) planuojama vykdyti 2017 m. rugpjūčio 28 d. 14.00 valandą direktoriaus kabinete. Su pretendentais, kurie atitiks reikalavimus, bus susisiekta telefonu individualiai.

Telefonai pasiteirauti: 8 386 36729, 8 698 73342;
el. paštas: muzika@ignalina.lt