Darbuotojai

Direktorius Birutė Paukštienė birute.paukstiene@muzika.t28.net
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Čeponienė aldona.ceponiene@muzika.t28.net
Vyr. finansininkė Stanislava Rokienė stanislava.rokiene@muzika.t28.net
Raštinės administratorė Jolanta Rutkovskienė muzika@ignalina.lt
Didžiasalio skyriaus mokytoja Marija Cicėnienė, fortepijonas marija.ciceniene@muzika.t28.net
Fortepijono skyriaus mokytojai Laima Kutrienė, skyriaus vedėja
Tatiana Shvidko
Tatjana Šapokienė
Jurgita Antonovienė
Sigitas Kirka
laima.kutriene@muzika.t28.net
tatiana.shvidko@muzika.t28.net
tatjana.sapokiene@muzika.t28.net
jurgita.antonoviene@muzika.t28.net
sigitas.kirka@muzika.t28.net
Akordeono skyriaus mokytojai Irutė Murmienė, skyriaus vedėja
Jūratė Čibirienė
irute.murmiene@muzika.t28.net
jurate.cibiriene@muzika.t28.net
Styginių skyriaus mokytojai Virginija Stuglienė, skyriaus vedėja
Raimondas Jasiulionis smuikas, gitara
Vytautas Panavas gitara
Gintautas Juodagalvis, gitara
Jūratė Saulienė,  kanklės
virginija.stugliene@muzika.t28.net
raimondas.jasiulionis@muzika.t28.net
vytautas.panavas@muzika.t28.net
gintautas.juodagalvis@muzika.t28.net
jurate.sauliene@muzika.t28.net
Pučiamųjų skyriaus mokytojai Tomas Kochanka, skyriaus vedėjas,  saksofonas, trimitas
Algimantas Rastenis saksofonas, klarnetas, birbynė
Ugnė Čepulytė, fleita
tomas.kochanka@muzika.t28.net
algimantas.rastenis@muzika.t28.net
ugne.cepulyte@muzika.t28.net
Teorinis skyrius Ramutė Veršekytė, skyriaus vedėja, solfedžio
Jurgita Antonovienė, chorinis dainavimas, solfedžio, solinis dainavimas
Loreta Kuksėnienė muzikos istorija
Aldona Čeponienė, solinis dainavimas
ramute.versekyte@muzika.t28.net
jurgita.antonoviene@muzika.t28.net
loreta.kukseniene@muzika.t28.net
aldona.ceponiene@muzika.t28.net