Mokyklos svečiai

Kompaktinių plokštelių rinkinio „M.K.Čiurlionis. Kūriniai fortepijonui“ pristatymas-koncertas. Svečiuose – pianistas Rokas Zubovas, dailininko ir kompozitoriaus M.K.Čiurlionio provaikaitis.

Grupės „Subtilu Z" koncertas

Pianistas Andrius Vasiliauskas atlieka F.Šopeno kūrinius

Trimito ir trombono valanda. Algirdas Januševičius (trimitas), Vygantas Šilinskas (trombonas) ir Ala Bendoraitienė (fortepijonas).

2010 m. lapkričio 9 d. Fleitos ir gitaros valanda. Lionginas Čiapas (fleita), Inga Raginienė (gitara) ir Loreta Haidari (fortepijonas).

2010 m. gegužės 3 d. LMTA Profesorės Irenos Laurušienės dainavimo klasės studentų koncertas „Pavasario melodijos“