Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos administracijos informacija

Gerbiami tėveliai,

Informuojame Jus, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykloje pasikeitė:

  • atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą, vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 11 d. sprendimu Nr.T-146 „Dėl atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą dydžio nustatymo“;

  • muzikos instrumentų (akordeonų, smuikų komplektų, gitarų, kanklių, althornų, fleitų, birbynių, klarnetų, saksofonų, trimitų) nuomos kaina, vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 11 d. sprendimu Nr.T-145 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimo Nr.T-106 „Dėl biudžetinių įstaigų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. taikomas mokestis už mokslą 1 mėnesiui:

  • Ankstyvojo (0 klasė) ir išplėstinio (8,9 mokymo metai) muzikinio ugdymo programas lankantiems mokiniams – 11,40 Eur;

  • Pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programas lankantiems mokiniams (1-7 kl.) – 13,30 Eur.

Mokestis už muzikos instrumento nuomą 1 mėnesiui – 2,00 Eur.

Mokestį už muzikos instrumento nuomą esate įpareigoti sumokėti muzikos instrumentų nuomos sutartyje nurodytomis datomis: už I pusmetį – 8,00 Eur iki einamųjų metų spalio 10 d., už II pusmetį – 10,00 Eur iki vasario 10 d.

Išsamesnė informacija bus patalpinta rugsėjo mėnesį, skyriuje „Paslaugos“

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos administracija