Informacija mokiniams, tėvams

Informuojame, kad š. m. vasario 6-12 dienomis grupinės ir individualios pamokos mokykloje vyksta mokiniams pagal tvarkaraštį.

Direktorė Birutė Paukštienė