Miko Petrausko muzikos mokyklos mokytojų kalėdinis koncertas Mielagėnų Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapiniuose globos namuose

2017 metams baigiantis, gruodžio 28 d. penki muzikos mokyklos mokytojai koncertavo Mielagėnų Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapiniuose globos namuose. Mokyklos direktorė B. Paukštienė pasveikino globos namų gyventojus, darbuotojus su Šv. Kalėdomis bei ateinančiais Naujaisiais Metais, linkėdama Dievo palaimos, giedros nuotaikos ir stiprios sveikatos. Gražus renginys nors trumpam darbuotojus atitraukė nuo kasdieninio prasmingo darbo. Globos namų gyventojai tarpušvenčio popietėje su džiaugsmo ašaromis klausėsi kalėdinių giesmių ir dainų.