Mėnesinis atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą

INFORMACIJA APIE TEIKIAMAS PASLAUGAS

Mėnesinio atlyginimo dydžiai nustatyti vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. T-146 „Dėl atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą dydžio nustatymo“.

Mėnesinis atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą:

  • Ankstyvojo ir išplėstinio muzikinio ugdymo programą lankantiems moksleiviams – 11,40 Eur (30% BSI);
  • Pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programas lankantiems moksleiviams – 13,30 Eur (35% BSI).

Mokestis už mokslą sumokamas:

  • dalyko mokytojui iki kito mėnesio 10 dienos;
  • arba pervedamas į mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą – LT457300010126188971, AB „Swedbank“ iki mėnesio 10 d.

Su Mėnesinio atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą taikymo tvarka Jūs galite susipažinti čia.

MOKESTIS UŽ MUZIKOS INSTRUMENTŲ NUOMĄ

Mėnesinis mokestis už muzikos instrumentų (akordeono, smuiko komplekto, gitaros, kanklių, althorno, fleitos, birbynės, klarneto, saksofono, trimito) nuomą, vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. T-145 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. T-106 „Dėl biudžetinių įstaigų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“ – 2,00 Eur.

Muzikos instrumentų nuomos paslaugos mokiniams. Su mokyklos muzikos instrumentų nuomos tvarka Jūs galite susipažinti čia.