Mokėjimas už mokslą, muzikos instrumentų nuoma

INFORMACIJA MOKESČIŲ UŽ MOKSLĄ IR MUZIKOS INSTRUMENTŲ NUOMĄ MOKĖTOJAMS

Mokestis už mokslą mokamas ir mokesčio lengvatos taikomos vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-303 „Dėl mokesčio už neformaliojo ugdymo mokyklų teikiamas paslaugas“.

Mėnesinis mokestis už mokslą:
gitaros dalyką ir išplėstinio muzikinio ugdymo programą lankantiems moksleiviams – 11,40 Eur (30% BSI);

visų kitų skyrių, ankstyvojo, pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programas lankantiems moksleiviams – 9,50 Eur (25% BSI).
Mokestis už mokslą sumokamas:

  • dalyko mokytojui iki kito mėnesio 10 dienos;
  • arba pervedamas į mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą – LT457300010126188971, AB „Swedbank“ iki mėnesio 25 dienos.

Su Mokesčio už mokslą mokėjimo, mokesčio lengvatų taikymo tvarkos aprašu Jūs galite susipažinti čia.

MOKESTIS UŽ MUZIKOS INSTRUMENTŲ NUOMĄ

 Mėnesinis mokestis už muzikos instrumentų nuomą – 1,50 Eur.

Muzikos instrumentų nuomos paslaugos mokiniams. Su muzikos instrumentų nuomos tvarkos aprašu Jūs galite susipažinti čia.