PRIĖMIMAS Į IGNALINOS MIKO PETRAUSKO MUZIKOS MOKYKLĄ

KVIEČIAME VAIKUS,
NORINČIUS MOKYTIS IGNALINOS MIKO PETRAUSKO MUZIKOS MOKYKLOJE,
Į MUZIKINIŲ DUOMENŲ PATIKRINIMĄ – PRIĖMIMĄ
2017 BIRŽELIO 1, 2 D. 10 VAL.

Kviečiame vaikus mokytis pagal šias programas:
§ ankstyvojo ugdymo programą (5,6 metų amžiaus vaikai);
§ pradinio ugdymo programą (trukmė – 3 mokymo metai) ir pagrindinio ugdymo programą (trukmė – 4 mokymo metai);
§ išplėstinio muzikinio ugdymo programą (trukmė – 2 metai).

Pasirenkamieji instrumentai:  akordeonas,  birbynė, fleita, fortepijonas, kanklės, klarnetas, klasikinė gitara, saksofonas, smuikas, solinis dainavimas, trimitas.
Muzikinių gebėjimų (muzikinės klausos, muzikinės atminties, ritmo pojūčio) patikrinimas vyks 2017 m. birželio 1, 2 d. nuo 10.00 val.  Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykloje (Atgimimo g. 30, Ignalina).

Reikalingi dokumentai: vaiko (globotinio) gimimo liudijimo arba paso kopija, vaiko (globotinio) nustatytos formos medicininės pažymos originalas arba kopija.
Prašymas. Prašymo forma
Už mokymąsi Miko Petrausko muzikos mokykloje mokamas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis. Mokesčio lengvatos taikomos Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Prašymai priimami iki  gegužės 31 d. nuo 8 val. iki 17 val. (pietų pertrauka 12.00 – 13.00).

Prašymą pateikia vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) raštinės administratorei (mokyklos II a., mokytojų kambarys).

Telefonas pasiteirauti darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.: (8 386) 36729.