Tradicijos

•    Rugsėjo 1 -osios šventė – koncertas.
•    Muzikos dienos minėjimas – koncertas spalio 1 d.
•    Advento muzikos vakaras. Gruodžio mėnuo.
•    Kalėdinis visų muzikos skyrių koncertas. Gruodžio mėnuo.
•    Visų skyrių koncertas „Skambėk, pavasarėli“. Kovo mėnuo.
•    Visų skyrių mokinių meninių kolektyvų koncertas „Ansamblių paradas“. Balandžio mėnuo.
•    Piešinių ir muzikos kūrybos konkursas „Mes kuriame muziką“.  Balandžio mėn.
•    Motinos dienos koncertas Ignalinos kultūros ir sportocentre. Gegužės mėnuo.
•    Atvirų durų savaitė ir koncertas „Šaltinėlio“ mokyklos auklėtiniams. Gegužės mėnuo.
•    Kompozitorių jubiliejinių sukakčių minėjimai – koncertai.
•    Koncertai – išvykos į kitas muzikos, meno bei bendrojo ugdymo mokyklas.
•    Utenos krašto muzikos ir meno mokyklų jaunųjų atlikėjų festivalis „Aukštaitijos viltys“, kas antri metai vykstantis paeiliui Utenos apskrities muzikos mokyklose.
•    Pažangiausių pradinio ugdymo mokinių išvyka į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą. Sausio mėn.