Mokėjimas už mokslą

INFORMACIJA MOKESČIŲ UŽ MOKSLĄ IR MUZIKOS INSTRUMENTŲ NUOMĄ MOKĖTOJAMS

Nuo 2015 m. sausio 1d. bazinė socialinė išmoka 38,0 eurai. (131,21 Lt)
Mėnesinis mokestis už mokslą:
Gitaros dalyką lankantiems ir muzikos mokyklą baigusiems bei toliau norintiems mokytis moksleiviams – 30% MGL 11,40 € , visų kitų skyrių moksleiviams – 25% MGL 9,50 €.
Mokestis už mokslą sumokamas iki kito mėnesio 10 dienos dalyko mokytojui arba pervedamas į mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą – LT457300010126188971, AB „Swedbank“ bankas.

Mėnesinis mokestis už muzikos instrumentų nuomą – 1,50 Eur.

Su Mokesčio už mokslą mokėjimo, mokesčio lengvatų taikymo tvarkos aprašu Jūs galite susipažinti čia.