2% parama mokyklai

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę – nuo gautų pajamų per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą.

Ignalinos muzikos mokykla yra viena iš minėtų remiamų organizacijų. Ši parama Jums nekainuos papildomų materialinių išlaidų. Todėl nuoširdžiai prašytume tapti Ignalinos muzikos mokyklos rėmėjais. Tai Jūs galite padaryti iki gegužės 1 d. šiais būdais:

per elektroninę bankininkystę, elektroninę deklaravimo sistemą (EDAS);

atvykę į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM Ignalinos skyrių užpildyti formą FR 0512.

Nuo 2012 metų, taupant laiką, deklaraciją galima pildyti 5 metams (5 metus nereikės pildyti deklaracijos).

Jums bus reikalingi šie duomenys:

Mokyklos kodas – 190243661
Įstaigos pavadinimas – Ignalinos muzikos mokykla
Adresas: Atgimimo g. 30, Ignalina
Bankas „Swedbank” AB
Sąskaitos Nr. LT 827300010126188984

Visi Jūsų skirti pinigai, aprobavus Mokyklos tarybai, skiriami mokymosi sąlygų gerinimui.