Apie mokyklą

Mokykla – kultūros tradicijų puoselėjimo, meninių ieškojimų ir atradimų erdvė, atvira visiems muzikos mylėtojams, išleidusi į gyvenimą 50 absolventų laidų (iš viso 869 žmones) daugiau ar mažiau prisilietusių prie profesionaliosios muzikos.

2018 m. rugsėjo mėn. duomenimis mokyklą ir mokyklos Didžiasalio skyrių lanko 164 mokiniai, besimokantys pagal ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ir išplėstinio muzikinio ugdymo programas penkiuose mokyklos muzikiniuose skyriuose: fortepijono, akordeono, styginių, pučiamųjų, teorinio.

Mokykloje dirba dvidešimt mokytojų, kurie moko mokinius groti fortepijonu, smuiku, akordeonu, kanklėmis, birbyne, saksofonu, fleita, klarnetu, klasikine gitara, kontrabosu ir mušamaisiais muzikos instrumentais bei solinio ir chorinio dainavimo. Geriausi mokyklos auklėtiniai atstovauja mokyklą dalyvaudami festivaliuose ir laimėdami respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose.

Mokykla jau daugel metų puoselėja gražias tradicijas, bendradarbiaudama su įvairiomis institucijomis. Mokiniai ir meniniai kolektyvai – styginių ansamblis, liaudiškos muzikos kapela „Nendrelė“, pučiamųjų instrumentų orkestras, akordeonų orkestras ir kiti įvairios sudėties kameriniai instrumentiniai bei vokaliniai ansambliai koncertavo daugelyje respublikos ir rajono organizuojamų renginių: Valstybinių švenčių proga rajono bendrojo ugdymo įstaigose, rengė visų skyrių koncertus mokinių tėveliams: „Skambėk, pavasarėli“, „Ansamblių paradas“, kalėdinį koncertą, Motinos dienai skirtą koncertą Ignalinos kultūros ir sporto centre, lietuvių ir užsienio šalių kompozitorių jubiliejinių sukakčių minėjimus – koncertus; atvirų durų koncertą „Šaltinėlio“ mokyklos auklėtiniams.

Mokyklos meniniai kolektyvai mielai koncertuoja Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, bibliotekos filialuose, vaikų globos namuose, bendrojo ugdymo mokyklose, Ignalinos krašto muziejuje bei kitose rajono įstaigose. Du meniniai kolektyvai – liaudiškos muzikos kapela „Nendrelė“ ir pučiamųjų instrumentų orkestras dalyvavo Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos…“.

Mokykla siekia įgyvendinti bendruomeniškumo poreikius atitinkančią viziją – ugdyti savarankišką ir kūrybingą žmogų, tautos kultūros puoselėtoją, kurti demokratiškai organizuotą, konkrečių tikslų siekiančią mokyklos bendruomenę šiomis priemonėmis:

  • dalyvaudama visuomeniniame rajono ir respublikos gyvenime;
  • organizuodama tarptautinius, respublikinius konkursus, seminarus-praktikumus mokykloje;
  • rengdama koncertinius renginius mokyklos bendruomenei, miesto bei rajono visuomenei;
  • dalyvaudama tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose bei festivaliuose;
  • bendradarbiaudama su socialiniais partneriais;
  • vykdydama projektinę veiklą;
  • kviesdama į svečius su koncertine programa garsius šalies menininkus.