Apie mokyklą

Mokykla – kultūros tradicijų puoselėjimo, meninių ieškojimų ir atradimų erdvė, atvira visiems muzikos mylėtojams – išleidusi į gyvenimą 48 absolventų laidas – 828 žmones, daugiau ar mažiau prisilietusius prie profesionaliosios muzikos.

2016 m. rugsėjo mėn. duomenimis mokyklą ir mokyklos Didžiasalio skyrių lanko 185 mokiniai, besimokantys pagal ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ir išplėstinio muzikinio ugdymo programas penkiuose mokyklos skyriuose: fortepijono, akordeono, styginių, pučiamųjų, teorinio.

Mokykloje dirba devyniolika mokytojų, kurie moko mokinius groti fortepijonu, smuiku, akordeonu, kanklėmis, birbyne, trimitu, saksofonu, fleita, klarnetu, klasikine gitara, kontrabosu ir mušamaisiais muzikos instrumentais bei solinio ir chorinio dainavimo.

Mokykla jau daugel metų puoselėja gražias tradicijas, bendradarbiaudama su  įvairiomis institucijomis. Mokiniai ir meniniai kolektyvai –  styginių ansamblis, liaudiškos muzikos kapela „Nendrelė“, pučiamųjų instrumentų orkestras, akordeonų orkestras ir kiti įvairios sudėties kameriniai instrumentiniai bei vokaliniai ansambliai  –  koncertavo daugelyje respublikos ir rajono organizuojamų renginių: Valstybinės šventės  proga rajono bendrojo ugdymo įstaigose; rengė visų skyrių koncertus mokinių tėveliams: „Skambėk, pavasarėli“, „Ansamblių paradas“, kalėdinį koncertą, Motinos dienai skirtą koncertą Ignalinos kultūros ir sporto centre, lietuvių ir užsienio šalių kompozitorių jubiliejinių sukakčių minėjimus – koncertus; organizavo piešinių ir muzikos konkursą „Mes kuriame muziką“, atvirų durų koncertą „Šaltinėlio“ mokyklos auklėtiniams. Mokyklos meniniai kolektyvai mielai koncertuoja  Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, bibliotekos Kazitiškio filiale, Ignalinos krašto muziejuje bei kitose rajono įstaigose.
Pagrindinį mokyklos tikslą – sudaryti sąlygas atsiskleisti kiekvienam vaikui, ugdyti gabumus, plėsti akiratį meno pasaulyje – muzikos mokykla įgyvendina aktyviai dalyvaudama visuomeniniame rajono ir respublikos gyvenime, rengdama koncertus mokyklos bendruomenei, dalyvaudama tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose bei festivaliuose, bendradarbiaudama su socialiniais partneriais, ugdydama bendruomenės muzikinį skonį, į svečius su koncertine programa kviesdama garsius šalies ir užsienio menininkus.