Apie mokyklą

Mokykla – kultūros tradicijų puoselėjimo, meninių ieškojimų ir atradimų erdvė, atvira visiems muzikos mylėtojams – išleidusi į gyvenimą 49 absolventų laidas, 860 žmonių, daugiau ar mažiau prisilietusių prie profesionaliosios muzikos.

2017 m. rugsėjo mėn. duomenimis mokyklą ir mokyklos Didžiasalio skyrių lanko 177 mokiniai, besimokantys pagal ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ir išplėstinio muzikinio ugdymo programas penkiuose mokyklos skyriuose: fortepijono, akordeono, styginių, pučiamųjų, teorinio.

Mokykloje dirba devyniolika mokytojų, kurie moko mokinius groti fortepijonu, smuiku, akordeonu, kanklėmis, birbyne, trimitu, saksofonu, fleita, klarnetu, klasikine gitara, kontrabosu ir mušamaisiais muzikos instrumentais bei solinio ir chorinio dainavimo.

Mokykla jau daugel metų puoselėja gražias tradicijas, bendradarbiaudama su įvairiomis institucijomis. Mokiniai ir meniniai kolektyvai – styginių ansamblis, liaudiškos muzikos kapela „Nendrelė“, pučiamųjų instrumentų orkestras, akordeonų orkestras ir kiti įvairios sudėties kameriniai instrumentiniai bei vokaliniai ansambliai – koncertavo daugelyje respublikos ir rajono organizuojamų renginių: Valstybinės šventės proga rajono bendrojo ugdymo įstaigose; rengė visų skyrių koncertus mokinių tėveliams: „Skambėk, pavasarėli“, „Ansamblių paradas“, kalėdinį koncertą, Motinos dienai skirtą koncertą Ignalinos kultūros ir sporto centre, lietuvių ir užsienio šalių kompozitorių jubiliejinių sukakčių minėjimus – koncertus; organizavo piešinių ir muzikos konkursą „Mes kuriame muziką“, atvirų durų koncertą „Šaltinėlio“ mokyklos auklėtiniams.

Mokyklos meniniai kolektyvai mielai koncertuoja Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, bibliotekos filialuose, vaikų globos namuose, bendrojo ugdymo mokyklose, Ignalinos krašto muziejuje bei kitose rajono įstaigose.
Mokykla siekia įgyvendinti bendruomeniškumo poreikius atitinkančią viziją – ugdyti savarankišką ir kūrybingą žmogų, tautos kultūros perėmėją ir tęsėją, kurti demokratiškai organizuotą, konkrečių tikslų siekiančią vaikų, tėvų ir mokytojų bendruomenę šiomis priemonėmis:

dalyvaudama visuomeniniame rajono ir respublikos gyvenime;

organizuodama tarptautinius, respublikinius konkursus, seminarus-praktikumus mokykloje;

rengdama koncertinius renginius mokyklos bendruomenei, rajono bei miesto visuomenei;

dalyvaudama tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose bei festivaliuose;

bendradarbiaudama su socialiniais partneriais;

vykdydama projektinę veiklą;

kviesdama į svečius su koncertine programa garsius šalies menininkus.