Muzikinio ugdymo skyriai

Akordeono skyrius

Akordeono muzikinio ugdymo skyrius muzikos mokykloje veikia nuo pat jos įsikūrimo pradžios. Mokyklos jaunieji akordeonininkai yra dažni įvairių koncertų, respublikinių festivalių bei dainų švenčių dalyviai, respublikinių ir tarptautinių konkursų nugalėtojai. Skyrių lanko 23 mokiniai. Mokykloje muzikuoja akordeonininkų orkestras (vadovė J. Čibirienė). Skyriaus mokytojai kas antrus mokslo metus organizuoja respublikinį seminarą-praktikumą „Pramoginė muzika akordeonui“.
Skyriaus mokytojai:
Jūratė Čibirienė – skyriaus vedėja, vyresnioji mokytoja;
Irutė Murmienė – mokytoja metodininkė.

Fortepijono skyrius

Fortepijono muzikinio ugdymo skyriuje mokosi iš viso 46 mokiniai (su mokyklos Didžiasalio skyriumi). Jiems suteikta galimybė išmokti skambinti fortepijonu, susipažinti su įvairių epochų kompozitorių kūriniais bei pajusti muzikavimo džiaugsmą muzikuojant fortepijoniniuose ansambliuose. Skyriaus mokiniai noriai koncertuoja mokyklos ir miesto bendruomenei, sėkmingai dalyvauja respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose.
Skyriaus mokytojai:
Laima Kutrienė – skyriaus vedėja, mokytoja metodininkė;
Tatjana Šapokienė – mokytoja metodininkė;
Sigitas Kirka – vyresnysis mokytojas;
Jurgita Antonovienė – vyresnioji mokytoja;
Julija Vaišienė – mokytoja.

Pučiamųjų instrumentų skyrius

Pradėjo veiklą 1969 -1970 mokslo metais. Pučiamųjų muzikinio ugdymo skyriuje mokiniai mokomi groti klarnetu, saksofonu, trimitu, fleita, birbyne. Nuo 1982 m. veiklą vykdo šio skyriaus pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas A. Rastenis) – įvairių renginių, visų rajoninių bei respublikinių dainų švenčių dalyvis, koncertavęs Čekijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje. Pučiamųjų muzikinio ugdymo skyriuje mokosi 23 mokiniai.
Skyriaus mokytojai:
Tomas Kochanka – skyriaus vedėjas, vyresnysis mokytojas (saksofonas);
Algimantas Rastenis – vyresnysis mokytojas (klarnetas, saksofonas);
Paulius Gefenas – mokytojas (fleita).

Styginių skyrius

Styginių muzikinio ugdymo skyriuje 62 mokiniai mokosi groti smuiku, klasikine gitara ir kanklėmis. Pagrindiniai uždaviniai mokinių ugdymo programoje – vaikų meninio, muzikinio skonio lavinimas ir grojimo styginiais instrumentais specifika. Vienas iš pagrindinių prioritetų yra mokinių koncertinė veikla, todėl didelis dėmesys skiriamas ansambliniam muzikavimui styginių, kanklių ir klasikinės gitaros ansambliuose.
Skyriaus mokytojai:
Virginija Stuglienė – skyriaus vedėja, mokytoja metodininkė (smuikas);
Jūratė Saulienė – mokytoja metodininkė (kanklės);
Raimondas Jasiulionis – vyresnysis mokytojas (smuikas, klasikinė gitara);
Gintautas Juodagalvis – vyresnysis mokytojas (klasikinė gitara);
Vytautas Panavas – vyresnysis mokytojas (klasikinė gitara).

Teorinis skyrius

Teorinio skyriaus mokytojai moko solfedžio, muzikos istorijos, chorinio, solinio bei ansamblinio dainavimo. Dainavimo pamokose mokiniai dainuoja įvairaus stiliaus vokalinius kūrinius. Jaunieji solistai, vokaliniai ansambliai ir jaunučių choras dalyvauja mokyklos, miesto bei respublikos įvairiuose renginiuose, konkursuose. Skyriaus mokytojai organizuoja kompozitorių sukakčių minėjimus-koncertus.
Skyriaus mokytojai:
Ramutė Veršekytė – skyriaus vedėja, vyresnioji mokytoja (solfedžio);
Loreta Kuksėnienė – mokytoja metodininkė (muzikos istorija);
Aldona Čeponienė – vyresnioji mokytoja (solinis dainavimas);
Marija Cicėnienė – mokytoja (muzikos istorija, solfedžio – mokyklos Didžiasalio skyrius);
Jurgita Antonovienė – vyresnioji mokytoja.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos Didžiasalio skyrius

2019 – 2020 mokslo metais mokyklos Didžiasalio skyrių lanko 9 pagal ankstyvojo, pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programas besimokantys mokiniai. Skyriuje dirba mokytoja Marija Cicėnienė. Mokiniai mokosi groti fortepijonu, lanko solfedžio ir muzikos istorijos pamokas, koncertuoja vietos bendruomenei.