Skyriai

Akordeono skyrius

Akordeono skyrius muzikos mokykloje veikia nuo pat jos įsikūrimo pradžios. Mokyklos akordeonininkai yra dažni įvairių koncertų, respublikinių festivalių bei dainų švenčių dalyviai, respublikinių ir tarptautinių konkursų nugalėtojai. Skyrių lanko 30 mokinių. Mokykloje muzikuoja akordeonininkų orkestras (vadovė J. Čibirienė). Skyriaus mokytojai kas antrus mokslo metus organizuoja respublikinį seminarą-praktikumą „Pramoginė muzika akordeonui“.
Skyriaus mokytojai:
Irutė Murmienė – skyriaus vedėja, mokytoja metodininkė (akordeonas);
Jūratė Čibirienė – vyresnioji mokytoja (akordeonas).

Fortepijono skyrius

Fortepijono skyriuje mokosi 45 mokiniai (kartu su mokyklos Didžiasalio skyriumi). Jiems suteikta galimybė išmokti skambinti fortepijonu, susipažinti su įvairių epochų kompozitorių kūriniais bei pajusti muzikavimo džiaugsmą muzikuojant fortepijoniniuose ansambliuose. Skyriaus mokiniai noriai koncertuoja mokyklos ir miesto bendruomenei, aktyviai dalyvauja bei laimi respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose.
Skyriaus mokytojai:
Laima Kutrienė – skyriaus vedėja, vyresnioji mokytoja;
Tatiana Shvidko – mokytoja metodininkė;
Tatjana Šapokienė – mokytoja metodininkė;
Sigitas Kirka – vyresnysis mokytojas;
Ramutė Veršekytė –  vyresnioji mokytoja;
Jurgita Antonovienė – atestuota mokytoja.

Pučiamųjų instrumentų skyrius

Pradėjo veiklą 1969 -1970 mokslo metais. Šiame skyriuje vaikai mokomi groti klarnetu, saksofonu, trimitu, fleita, birbyne. Nuo 1982 m. veiklą vykdo šio skyriaus pučiamųjų instrumentų orkestras – įvairių renginių, visų rajoninių bei respublikinių dainų švenčių dalyvis, koncertavęs Čekijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje. Pučiamųjų instrumentų skyriuje mokosi 26 mokiniai.
Skyriaus mokytojai:
Tomas Kochanka – skyriaus vedėjas, vyresnysis mokytojas (saksofonas, trimitas);
Algimantas Rastenis – vyresnysis mokytojas (klarnetas, saksofonas, birbynė);
Ugnė Čepulytė – mokytoja (fleita).

Styginių skyrius

Styginių instrumentų skyriuje 71 mokinys mokomas groti smuiku, klasikine gitara ir kanklėmis. Pagrindiniai uždaviniai mokinių ugdymo programoje – vaikų meninio, muzikinio skonio lavinimas ir grojimo styginiais instrumentais specifika. Vienas iš pagrindinių prioritetų yra mokinių koncertinė veikla, todėl didelis dėmesys skiriamas ansambliniam muzikavimui styginių, kanklių ir gitaros ansambliuose.
Skyriaus mokytojai:
Virginija Stuglienė –  skyriaus vedėja, mokytoja metodininkė (smuikas);
Raimondas Jasiulionis – vyresnysis mokytojas (smuikas, klasikinė gitara);
Jūratė Saulienė –  vyresnioji mokytoja (kanklės);
Gintautas Juodagalvis – vyresnysis mokytojas (klasikinė gitara);
Vytautas Panavas  –  vyresnysis mokytojas (klasikinė gitara).

Teorinis skyrius

Teorinio skyriaus mokytojai moko solfedžio, muzikos istorijos, chorinio, solinio bei ansamblinio dainavimo. Dainavimo pamokose mokiniai dainuoja įvairaus stiliaus vokalinius kūrinius. Jaunieji solistai, vokaliniai ansambliai ir jaunučių choras dalyvauja mokyklos, miesto ir respublikos įvairiuose renginiuose, konkursuose. Skyriaus mokytojai organizuoja kompozitorių  sukakčių minėjimus-koncertus.
Skyriaus mokytojai:
Ramutė Veršekytė – skyriaus vedėja, vyresnioji mokytoja (solfedžio);
Aldona Čeponienė – vyresnioji mokytoja (chorinis, solinis dainavimas);
Marija Cicėnienė – mokytoja (muzikos istorija, solfedžio; mokyklos Didžiasalio skyrius);
Loreta Kuksėnienė – mokytoja (muzikos istorija);
Jurgita Antonovienė – atestuota mokytoja (solfedžio, chorinis dainavimas).

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos Didžiasalio skyrius

2016 – 2017 mokslo metais mokyklos Didžiasalio skyrių lanko 10 pagal pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programas besimokančių  mokinių. Skyriuje dirba atestuota mokytoja Marija Cicėnienė.  Mokiniai mokosi groti fortepijonu, lanko solfedžio ir muzikos istorijos pamokas, koncertuoja vietos bendruomenei.