Mokyklos vėliava

Mokyklos vėliava yra stačiakampė. Vėliavos plotis 0,90 m, ilgis 1,4 m. Mėlyname fone (centre) įkomponuotas  mokyklos pavadinimas ir emblema – baltas vandens lelijos žiedas ir auksinė lyra. Vandens lelija atspindi Ignalinos herbą, lyra simbolizuoja  muziką, harmoniją.
Vėliava naudojama per šventes ir renginius.
Ji įpareigoja visus mokyklos bendruomenės narius susitelkti prasmingiems darbams, bendrai mokyklos veiklai.