Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Aldona Čeponienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
El. paštas aldona.ceponiene@muzika.t28.net

Darbo laikas:

Pirmadienis: 8.00 – 9.50; 10.35 – 11.15; 12.10-13.10
Antradienis: 8.00 – 11.05; 13.30 – 14.00; 14.45 – 15.40
Trečiadienis: 8.00 – 12.00
Ketvirtadienis: 8.00 – 11.00; 12.00 – 13.05; 13.55 – 14.50
Penktadienis: 8.00 – 9.50; 11.25 – 12.35

Gyvenimo aprašymas

Gimė 1961-09-04 Duobariškėlės kaime, Ignalinos rajone.
1980 m. baigė Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą.
1984 m. baigė Kauno Juozo Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos dainavimo specialybės kursą. Įgijo vokalinio ansamblio ir choro artistės kvalifikaciją.
2007 m. baigė Klaipėdos universitetą. Suteiktas muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei mokytojo profesinė kvalifikacija.
Nuo 1994 – 2004 m. dirbo muzikos mokykloje fortepijono ir chorinio dainavimo mokytoja.
2000 m. suteikta chorinio dainavimo vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.
Nuo 2004 m. dirba direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Aldonos Čeponienės pareigos:

1.Strateginio plano,  ugdymo plano rengimas ir įgyvendinimas.
2. Metinio veiklos plano rengimas ir įgyvendinimas, atsižvelgiant į įsivertinimo rezultatus.
3. Mokomojo – ugdomojo proceso organizavimas, stebėjimas ir rezultatų vertinimas.
4. Projektinės veiklos mokykloje organizavimas ir vykdymas.
5. Pamokų tvarkaraščių sudarymo kontrolė.
6. Akademinių koncertų, keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų grafiko parengimas.
7. Mokyklos skyrių darbo ir metodinės veiklos organizavimas bei priežiūra. Rezultatų vertinimas.
8. Individualių pamokų ir darbo su grupe dienynų tvarkymo kontrolė.
9. Statistinių ataskaitų rengimas.
10. Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų rengimas ir išdavimas, dublikatų išdavimas, apskaita.