Komisijos ir darbo grupės

Metodinė grupė:

Pirmininkė Jurgita Antonovienė, fortepijono sk. mokytoja.
Nariai: Laima Kutrienė, fortepijono skyriaus vyresn. mokytoja,
Irutė Murmienė, akordeono skyriaus vedėja,
Ramutė Veršekytė, teorinio skyriaus vedėja,
Vytautas Panavas, styginių skyriaus vyresn. mokytojas.

Mokyklos 2016-2017 m. strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos darbo grupė:

Pirmininkė – Aldona Čeponienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai: Ramutė Veršekytė, teorinio skyriaus vedėja,
Jurgita Antonovienė, fortepijono sk. mokytoja.

Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė Aldona Čeponienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai: Irutė Murmienė, akordeono skyriaus vedėja,
Ramutė Veršekytė, teorinio skyriaus vedėja.

Mokyklos įvaizdžiui tobulinti darbo grupė:

Pirmininkė Aldona Čeponienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Jurgita Antonovienė, fortepijono sk. mokytoja.
Virginija Stuglienė, styginių skyriaus vedėja.

Mokyklos švietimo stebėsenos darbo grupė:

Pirmininkė Aldona Čeponienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai: Ramutė Veršekytė, teorinio skyriaus vedėja,
Virginija Stuglienė, styginių skyriaus vedėja,
Tomas Kochanka, pučiamųjų skyriaus vedėjas,
Irutė Murmienė,  akordeono skyriaus vedėja
Tatiana Shvidko, fortepijono skyriaus mokytoja metodininkė.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos  mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos sudėtis
(patvirtinta Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V2-76):

Birutė Paukštienė, mokyklos direktorė, komisijos pirmininkė, deleguota mokyklos tarybos;
Ramutė Veršekytė, teorinio skyriaus vedėja, deleguota mokytojų tarybos;
Jūratė Čibirienė, akordeono vyresnioji mokytoja, deleguota mokytojų tarybos;
Irena Doviakovskienė, deleguota mokyklos tarybos;
Danguolė Vaitkevičienė, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.

Etikos komisija:

Aldona Čeponienė – komisijos pirmininkė;
Jurgita Antonovienė – komisijos pirmininko pavaduotoja;
Raimondas Jasiulionis – komisijos narys;
Laima Kutrienė – komisijos narė;
Jūratė Saulienė – komisijos narė.