Mokyklos taryba

Mokyklos taryba – aukščiausioji savivaldos institucija, jungianti moksleivių, jų tėvų (globėjų) ir pedagogų atstovus sprendžiant svarbiausius mokyklos uždavinius.

Pirmininkė – Ramutė Veršekytė, mokytojų atstovė.

Nariai:

Rima Grušnienė, Strigailiškio seniūnaitė;
Daiva Cicėnienė, tėvų atstovė;
Raimondas Doviakovskis, tėvų atstovas;
Andrius Juodelis, tėvų atstovas;
Jurgita Antonovienė, mokytojų atstovė;
Raimondas Jasiulionis, mokytojų atstovas;
Rūta Mikučionytė, mokinių atstovė;
Žygimantas Ivanauskas, mokinių atstovas