Mokyklos taryba

Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams ir tėvams (globėjams, rūpintojams). Taryba telkia mokyklos tėvus (globėjus, rūpintojus), darbuotojus, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus.

Mokyklos tarybos pirmininkė – Ramutė Veršekytė.

Nariai:

Rimutė Grušnienė, Ignalinos seniūnijos Strigailiškio seniūnaitijos seniūnaitė, vietos bendruomenės atstovas;

Jolanta Bendorė, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovas;

Dalia Zabulienė, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovas;

Andrius Juodelis, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovas;

Jūratė Čibirienė, mokytojų atstovas;

Virginija Stuglienė, mokytojų atstovas, darbuotojų atstovas;

Rūta Mikučionytė, mokinių atstovas;

Eglė Sidorenkaitė, mokinių atstovas.