Finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 m.

2019 m. III ketv. finansinės ataskaitos

2019 m. II ketv. finansinės ataskaitos

2019 m. I ketv. finansinės ataskaitos


2018 m.

2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. III ketv. finansinės ataskaitos

2018 m. II ketv. finansinės ataskaitos

2018 m. I ketv. finansinės ataskaitos


2017 m.

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketv. finansinės ataskaitos

2017 m. II ketv. finansineės ataskaitos

2017 m. I ketv. finansinės ataskaitos


2016 m.

finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m.

2016 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys


2015 m.

2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2015 metų IIIk. finansinių ataskaitų
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį IIIk
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie 2015 metų IIk. finansinių ataskaitų
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis


2014 m.

Aiškinamasis raštas už 2014 metus
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Finansinės būklės ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srautų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį III k.
Finansinės būklės ataskaita III k.
Veiklos rezultatų ataskaita III k.
Finansavimo sumos pagal šaltinį II-k
Finansinės būklės ataskaita II-k

Veiklos rezultatų ataskaita II-k

Finansavimo sumos pagal šaltinį I-k

Finansinės būklės ataskaita I-k

Veiklos rezultatų ataskaita I-k


2013 m.

Veiklos rezultatų ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Aiškinamasis raštas už 2013 metus


2012 m.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 d.duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 d.duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Aiškinamasis raštas prie 2012 metų finansinių ataskaitų
2012 m. informacija pagal veiklos segmentus
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas
Pagrindinės veiklos kitos pajamos

2011m. metines ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaita 2011-Ik
Veiklos rezultatų ataskaita 2011-IIk

Veiklos rezultatų ataskaita 2011-IIIk

Veiklos rezultatų ataskaita 2012-Ik

Finansinės būklės ataskaita 2011-Ik
Finansinės būklės ataskaita 2011-IIk

Finansinės būklės ataskaita 2011-IIIk

Finansinės būklės ataskaita 2012-Ik

Finansinės būklės ataskaita pagal 2012 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita 2012 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. II ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2013 III ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2013-Ik
Finansavimo sumos pagal šaltinį 2011-Ik

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2011-IIk

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2011-IIIk

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2012 I-k

Aiškinamasis raštas 2013m III ketv.
Aiškinamasis raštas 2013m II ketv

Aiškinamasis raštas prie 2013 metų I ketv. finansinių ataskaitų

Aiškinamasis raštas prie 2012 metų I ketv. finansinių ataskaitų

Aiškinamasis raštas prie 2012 metų II ketv. finansinių ataskaitų

Aiškinamasis raštas prie 2012 metų III ketv. finansinių ataskaitų