Paslaugos

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla, vykdanti ankstyvojo, pradinio bei pagrindinio muzikavimo ir išplėstinio ugdymo programas.

Baigusiems muzikinio ugdymo branduolį ir išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus moksleiviams išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyto pavyzdžio Neformaliojo ugdymo pažymėjimai.

Nebaigusiems bazinio kurso, lankiusiems išplėstinio ugdymo programą moksleiviams išduodamos pažymos.

Muzikos instrumentų nuomos paslaugos mokiniams. Su muzikos instrumentų nuomos tvarkos aprašu Jūs galite susipažinti čia.