Mokyklos himnas

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos himnas

Stebuklų būna daug šiame pasauly,
O vienas jų – tai muzikos kalba.
Ir jai suskambus vėl nušvinta saulė,
Ir blogas ūpas dingsta širdyse.

Natelė prie natos,
Dainelė prie dainos-
Tai lobis nenusakomas
Šiuos muzikos namuos.
Užaugsim dideli,
Išeisime toli,
O muzika lydės visus
Gyvenimo kely.

Čia liejas muzika linksma, džiaugsminga,
Geros mums nuotaikos niekad nestinga.
Čia muzikos garsai užlieja širdį…
Pasiklausykite – ji nuostabi – ar girdit?

Eilės  Dangutės Urbonienės

Muzika Justo Čeponio