Struktūra ir kontaktai

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla
Įmonės kodas 190243661
Atgimimo g. 30, LT-30123 Ignalina
tel. (8 386) 3 67 29
el. paštas muzika@ignalina.lt
Direktorė – Birutė Paukštienė

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos Didžiasalio skyrius:
Salos g. 23, LT-30152
Didžiasalio k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos organizacinė struktūra

DARBUOTOJŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla Bendras telefonas 838636729 el. paštas
Direktorius Birutė Paukštienė birute.paukstiene@muzika.t28.net
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Čeponienė aldona.ceponiene@muzika.t28.net
Vyr. finansininkė Stanislava Rokienė
stanislava.rokiene@muzika.t28.net
Raštinės administratorė Jolanta Rutkovskienė
muzika@ignalina.lt
Didžiasalio skyriaus mokytoja Marija Cicėnienė, fortepijonas
marija.ciceniene@muzika.t28.net
Fortepijono skyriaus mokytojai Laima Kutrienė, skyriaus vedėja
Tatiana Shvidko
Tatjana Šapokienė
Jurgita Antonovienė
Sigitas Kirka
laima.kutriene@muzika.t28.net
tatiana.shvidko@muzika.t28.net
tatjana.sapokiene@muzika.t28.net
jurgita.antonoviene@muzika.t28.net
sigitas.kirka@muzika.t28.net
Akordeono skyriaus mokytojai Irutė Murmienė, skyriaus vedėja
Jūratė Čibirienė
irute.murmiene@muzika.t28.net
jurate.cibiriene@muzika.t28.net
Styginių skyriaus mokytojai Virginija Stuglienė, skyriaus vedėja
Raimondas Jasiulionis smuikas, gitara
Vytautas Panavas gitara
Gintautas Juodagalvis, gitara
Jūratė Saulienė,  kanklės
virginija.stugliene@muzika.t28.net
raimondas.jasiulionis@muzika.t28.net
vytautas.panavas@muzika.t28.net
gintautas.juodagalvis@muzika.t28.net
jurate.sauliene@muzika.t28.net
Pučiamųjų skyriaus mokytojai Tomas Kochanka, skyriaus vedėjas,  saksofonas, trimitas
Algimantas Rastenis saksofonas, klarnetas, birbynė
Ugnė Čepulytė, fleita
tomas.kochanka@muzika.t28.net
algimantas.rastenis@muzika.t28.net
ugne.cepulyte@muzika.t28.net
Teorinis skyrius Ramutė Veršekytė, skyriaus vedėja, solfedžio
Jurgita Antonovienė, chorinis dainavimas, solfedžio, solinis dainavimas
Loreta Kuksėnienė muzikos istorija
Aldona Čeponienė, solinis dainavimas
ramute.versekyte@muzika.t28.net
jurgita.antonoviene@muzika.t28.net
loreta.kukseniene@muzika.t28.net
aldona.ceponiene@muzika.t28.net
Mokytojų kvalifikaciniai reikalavimai turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) numatytus reikalavimus.

 Mokyklos priimamasis (raštinė)

Raštinės administratorė Jolanta Rutkovskienė
Darbo laikas: pirmadienis – penktadienis – 13:00 – 17:00