Mokytojai

Jurgita Antonovienė – chorinio dainavimo mokytoja. Vadovavimas metodinei veiklai, informacijos apie mokyklos veiklą teikimas ir lankytojų komentarų administravimas socialiniame tinkle „Facebook“, akompanavimas kanklių klasės mokiniams, mokesčio už mokslą surinkimas.
Marija Cicėnienė – fortepijono mokytoja. Koncertinės veiklos organizavimas mokyklos Didžiasalio skyriuje, mokesčio už mokslą surinkimas.
Aldona Čeponienė – chorinio dainavimo vyresnioji mokytoja. Mokinių bylų, pedagogų registro tvarkymas, darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymas, projektų rengimas, akompanavimas smuiko klasės mokiniams, mokesčio už mokslą surinkimas.
Ugnė Čepulytė – fleitos mokytoja. Pučiamųjų skyriaus veiklos ir renginių organizavimas, mokesčio už mokslą surinkimas.
Jūratė Čibirienė – muzikos (akordeono) vyresnioji mokytoja. Dalyvavimas meninių kolektyvų koncertinėje veikloje, mokesčio už mokslą surinkimas.
Raimondas Jasiulionis – smuiko vyresnysis mokytojas. Informacinių komunikacinių technologijų koordinavimas, kompiuterių priežiūra, dalyvavimas meninių kolektyvų koncertinėje veikloje, mokesčio už mokslą surinkimas.
Gintautas Juodagalvis – muzikos istorijos vyresnysis mokytojas. Mokyklos organizuojamų renginių įgarsinimas, mokesčio už mokslą surinkimas.
Sigitas Kirka – fortepijono vyresnysis mokytojas. Pučiamųjų skyriaus koncertmeisteris, mokyklos statinio būklės priežiūros vykdymas, mokesčio už mokslą surinkimas.
Tomas Kochanka – trimito vyresnysis mokytojas. Dalyvavimas meninių kolektyvų koncertinėje veikloje, mokesčio už mokslą surinkimas.
Laima Kutrienė – fortepijono vyresnioji mokytoja. Fortepijono skyriaus veiklos ir renginių organizavimas, styginių skyriaus ir fleitos klasės koncertmeisterė, mokesčio už mokslą surinkimas.
Loreta Kuksėnienė – vyresn. mokytoja. Kompozitorių sukakčių minėjimų organizavimas ir vedimas, chorinio dainavimo klasės koncertmeisterė, mokesčio už mokslą surinkimas.
Irutė Murmienė – akordeono mokytoja metodininkė. Akordeono skyriaus veiklos ir renginių organizavimas, dalyvavimas meninių kolektyvų koncertinėje veikloje, mokesčio už mokslą surinkimas.
Vytautas Panavas – gitaros vyresnysis mokytojas. vadovavimas gitaristų ansambliui, mokesčio už mokslą surinkimas.
Algimantas Rastenis – muzikos (saksofono) vyresnysis mokytojas. Dalyvavimas meninių kolektyvų koncertinėje veikloje, mokesčio už mokslą surinkimas.
Jūratė Saulienė – kanklių mokytoja metodininkė. Vadovavimas mokomąjam meniniam kolektyvui (kanklių ansamblis), kanklių klasės koncertmeisterė, mokesčio už mokslą surinkimas.
Virginija Stuglienė – smuiko mokytoja metodininkė. Styginių skyriaus veiklos ir renginių organizavimas, vadovavimas mokomąjam meniniam kolektyvui (styginių ansamblis), dalyvavimas meninių kolektyvų koncertinėje veikloje, mokesčio už mokslą surinkimas.
Tatiana Shvidko – fortepijono mokytoja metodininkė. Smuiko klasės koncertmeisterė, mokesčio už mokslą surinkimas.
Tatjana Šapokienė – mokytoja metodininkė (choro dirigentė). Pučiamųjų skyriaus koncertmeisterė, mokesčio už mokslą surinkimas.
Ramutė Veršekytė – solfedžio vyresnioji mokytoja. Teorinio skyriaus veiklos ir renginių organizavimas bei vedimas, mokesčio už mokslą surinkimas.