Mokytojai

Jurgita Antonovienė – atestuota mokytoja. Vadovavimas metodinei veiklai, mokyklos renginių vedimas,  koncertinės veiklos organizavimas,  akompanavimas kanklių klasės ir chorinio dainavimo mokiniams, mokesčio už mokslą surinkimas.
Marija Cicėnienė – atestuota fortepijono mokytoja. Koncertinės veiklos organizavimas Didžiasalio skyriuje, mokesčio už mokslą surinkimas.
Aldona Čeponienė – chorinio dainavimo vyresnioji mokytoja. Mokinių bylų, pedagogų registro tvarkymas, darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymas, projektų rengimas, akompanavimas chorinio dainavimo mokiniams, mokesčio už mokslą surinkimas.
Jūratė Čibirienė – muzikos (akordeono) vyresnioji mokytoja. Koncertinės veiklos organizavimas akordeono sk.,  dalyvavimas meninių kolektyvų koncertinėje veikloje, mokesčio už mokslą surinkimas.
Raimondas Jasiulionis – smuiko vyresnysis mokytojas. Informacinių komunikacinių technologijų diegimo koordinatorius,  dalyvavimas meninių kolektyvų koncertinėje veikloje, mokesčio už mokslą surinkimas.
Gintautas Juodagalvis – muzikos istorijos vyresnysis mokytojas. Mokyklos organizuojamų renginių įgarsinimas, dalyvavimas meninių kolektyvų koncertinėje veikloje, mokesčio už mokslą surinkimas.
Tomas Kochanka – trimito vyresnysis mokytojas. Pučiamųjų skyriaus darbų planavimas ir organizavimas, statinio būklės priežiūros vykdymas, dalyvavimas meninių kolektyvų koncertinėje veikloje, mokesčio už mokslą surinkimas.
Laima Kutrienė – fortepijono vyresnioji mokytoja. Koncertinės veiklos organizavimas, dalyvavimas meninių kolektyvų koncertinėje veikloje, mokesčio už mokslą surinkimas.
Irutė Murmienė – akordeono mokytoja metodininkė. Akordeono skyriaus darbų planavimas ir organizavimas, dalyvavimas meninių kolektyvų koncertinėje veikloje, mokesčio už mokslą surinkimas.
Vytautas Panavas – gitaros vyresnysis mokytojas. Ruošimasis ir dalyvavimas gitaristų ansamblio koncertinėje veikloje, mokesčio už mokslą surinkimas.
Algimantas Rastenis – muzikos (saksofono) vyresnysis mokytojas. Dalyvavimas meninių kolektyvų koncertinėje veikloje, vadovavimas pučiamųjų instrumentų orkestrui, mokesčio už mokslą surinkimas.
Jūratė Saulienė – kanklių mokytoja metodininkė. Vadovavimas meniniam kolektyvui  (kanklių ansamblis), dalyvavimas meninių kolektyvų koncertinėje veikloje, mokesčio už mokslą surinkimas.
Virginija Stuglienė – smuiko mokytoja metodininkė. Styginių skyriaus darbų planavimas ir organizavimas, vadovavimas meniniam kolektyvui (styginių ansamblis, dalyvavimas meninių kolektyvų koncertinėje veikloje, mokesčio už mokslą surinkimas.
Tatiana Shvidko – fortepijono mokytoja metodininkė. Fortepijono skyriaus darbų planavimas ir organizavimas, akompanavimas styginių skyriaus mokiniams, mokesčio už mokslą surinkimas.
Tatjana Šapokienė –  mokytoja metodininkė (choro dirigentė).  Pučiamųjų skyriaus koncertmeisterė,  mokesčio už mokslą surinkimas.
Ramutė Veršekytė – solfedžio vyresnioji mokytoja. Mokyklos tarybos pirmininkė, teorinio skyriaus darbų planavimas ir organizavimas, mokyklos organizuojamų renginių vedimas, mokesčio už mokslą surinkimas.