Mokytojai

Vardas, pavardė

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

El. paštas

Jurgita Antonovienė Fortepijonas, chorinis dainavimas, solinis dainavimas, solfedžio, papild. instrumentas Mokytojas jurgita.antonoviene@muzika.t28.net
Marija Cicėnienė Fortepijonas, solfedžio, muzikos istorija Mokytojas marija.ciceniene@muzika.t28.net
Aldona Čeponienė Solinis dainavimas, papild. instrumentas Vyresnysis mokytojas aldona.ceponiene@muzika.t28.net
Ugnė Čepulytė Fleita, papild. instrumentas Mokytojas ugne.cepulyte@muzika.t28.net
Jūratė Čibirienė Akordeonas, akordeonų orkestras Vyresnysis mokytojas jurate.cibiriene@muzika.t28.net
Raimondas Jasiulionis Smuikas, gitara, papild. instrumentas Vyresnysis mokytojas raimondas.jasiulionis@muzika.t28.net
Gintautas Juodagalvis Gitara, papild. instrumentas Vyresnysis mokytojas gintautas.juodagalvis@muzika.t28.net
Sigitas Kirka Papild. instrumentas Vyresnysis mokytojas sigitas.kirka@muzika.t28.net
Tomas Kochanka Saksofonas Vyresnysis mokytojas tomas.kochanka@muzika.t28.net
Laima Kutrienė Fortepijonas Mokytojas metodininkas laima.kutriene@muzika.t28.net
Loreta Kuksėnienė Muzikos istorija Mokytojas metodininkas loreta.kukseniene@muzika.t28.net
Irutė Murmienė Akordeonas, liaudiškos muzikos kapela, papild. instrumentas Mokytojas metodininkas irute.murmiene@muzika.t28.net
Vytautas Panavas Gitara, papild. instrumentas Vyresnysis mokytojas vytautas.panavas@muzika.t28.net
Algimantas Rastenis Birbynė, saksofonas, klarnetas, pučiamųjų instr. orkestras Vyresnysis mokytojas algimantas.rastenis@muzika.t28.net
Jūratė Saulienė Kanklės, papild. instrumentas Mokytojas metodininkas jurate.sauliene@muzika.t28.net
Virginija Stuglienė Smuikas, papild. instrumentas, styginių ansamblis Mokytojas metodininkas virginija.stugliene@muzika.t28.net
Tatiana Shvidko Fortepijonas Mokytojas metodininkas tatiana.shvidko@muzika.t28.net
Tatjana Šapokienė Fortepijonas, solinis dainavimas, papild. instrumentas Mokytojas metodininkas tatjana.sapokiene@muzika.t28.net
Julija Vaišienė Fortepijonas, papild. instrumentas Mokytojas julija.vaisiene@muzika.t28.net
Ramutė Veršekytė Solfedžio, papildomas instrumentas Vyresnysis mokytojas ramute.versekyte@muzika.t28.net