Darbuotojai

Direktorius
pareigybės aprašymas
Birutė Paukštienėbirute.paukstiene@muzika.t28.net
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
pareigybės aprašymas
Aldona Čeponienėaldona.ceponiene@muzika.t28.net
Vyr. finansininkė
pareigybės aprašymas
Valė Survilaitėvale.survilaite@muzika.t28.net
Raštinės administratorė
pareigybės aprašymas
Jolanta Rutkovskienėmuzika@ignalina.lt

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos mokytojų pareigybių aprašymai

Valytojo pareigybės aprašymas

Ūkvedžio pareigybės aprašymas

Muzikos instrumentų derintojo pareigybės aprašymas

Elektriko pareigybės aprašymas

Koncertmeisterio pareigybės aprašymas

Budėtojo pareigybės aprašymas