Darbuotojai

Direktorius
pareigybės aprašymas
Birutė Paukštienė birute.paukstiene@muzika.t28.net
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
pareigybės aprašymas
Aldona Čeponienė aldona.ceponiene@muzika.t28.net
Vyr. finansininkė
pareigybės aprašymas
Valė Survilaitė vale.survilaite@muzika.t28.net
Raštinės administratorė
pareigybės aprašymas
Jolanta Rutkovskienė muzika@ignalina.lt

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos mokytojų pareigybių aprašymai

Valytojo pareigybės aprašymas

Ūkvedžio pareigybės aprašymas

Muzikos instrumentų derintojo pareigybės aprašymas

Elektriko pareigybės aprašymas

Koncertmeisterio pareigybės aprašymas

Budėtojo pareigybės aprašymas