Direktorius

Direktorius – Birutė Paukštienė
Antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
Mokytojų tarybos pirmininkė
Atestacijos komisijos pirmininkė.
El. paštas birute.paukstiene@muzika.t28.net

Darbo laikas

Pirmadienis – ketvirtadienis
08.00 – 17.00
Penktadienis
08.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Gyvenimo aprašymas

Gimimo data ir vieta: 1963.03.19, Vilnius
1970-1981 Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla, Vilnius
Studijos: 1998 m. Lietuvos muzikos akademija (dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija), menų (muzika) bakalauro kvalifikacinis laipsnis
1999 m. Lietuvos muzikos akademija, dirigento, choro vadovo, pedagogo kvalifikacija.
2000 m. suteikta vyresniojo mokytojo chorinio dainavimo kvalifikacinė kategorija.

Darbinė veikla:
1994-2006 Ignalinos muzikos mokyklos mokytoja
Nuo 2006 m. Ignalinos muzikos mokyklos direktorė.

Direktorės Birutės Paukštienės pareigos:

1.  Mokyklos darbo organizavimas, veiklos planavimas, normatyvinių dokumentų rengimo organizavimas ir rengimas, jų teikimas svarstyti savivaldos institucijoms, dokumentų tvirtinimas.
2. Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra.
3. Vadovavimas ugdymo plano rengimui ir jo įgyvendinimui.
4. Vadovavimas mokytojų atestacijos komisijai.
5. Mokytojų tarybos ir direkcinių pasitarimų organizavimas.
6. Pedagoginio personalo darbo tarifikavimas.
7.  Akademinių koncertų, keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų vykdymo priežiūra.
8. Darbo sutarčių, mokymosi sutarčių sudarymas.
9. Mokyklos struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimas, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.
10. Atstovavimas mokyklai kitose institucijose.
11. Mokyklos vardu sutarčių sudarymas mokyklos funkcijoms atlikti.
12. Rūpinimasis mokyklos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, darbų sauga.

2018 metų veiklos užduotys

Direktoriaus metinė veiklos ataskaita