Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) dėmesiui

Prašome Jūsų užpildyti sutikimo formą Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo ir užpildžius pristatyti į mokyklos raštinę iki rugpjūčio 30 d. Jeigu neturite prieigos prie internetinės svetainės, formą užpildysite atvykę į muzikos mokyklos raštinę.

PDF: Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų)sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo
DOCX: Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų)sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo