Pedagoginių darbuotojų darbo laikas

Pedagoginių darbuotojų darbo laikas 2017-2018 m.m. II pusm.