Veiklos sritys

  • Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa – 1-2 metai (5-6 metų amžiaus vaikams)
  • Pradinio muzikinio ugdymo programa – 1-3 mokymo metai (1-3 klasės)
  • Pagrindinio muzikinio ugdymo programa – 4-7 mokymo metai (4-7 klasės)
  • Išplėstinio muzikinio ugdymo programa – 1-2 metų programa (8 – 9 mokymo metai).

Pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programos sudaro muzikinio ugdymo branduolį.

Mokyklos skyriai:

Fortepijono skyrius

Akordeono skyrius

Styginių skyrius: smuiko klasė, kanklių klasė, klasikinės gitaros klasė.

Pučiamųjų skyrius: birbynės klasė, fleitos klasė, klarneto klasė, saksofono klasė , trimito klasė.

Teorinis skyrius: solinio dainavimo klasė, solfedžio, muzikos istorija.

Dokumentai

Planavimo dokumentai

Mokėjimas už mokslą

Tvarkos taisyklės

Vertinimo principai

Administracijos ir mokytojų darbo laikas

Nepedagoginių darbuotojų darbo grafikas