Vizija ir misija

VIZIJA

Vaikų ir jaunimo meninio ugdymo įstaiga, ugdanti savarankišką ir kūrybingą žmogų, tautos kultūros perėmėją ir tęsėją, kurianti demokratiškai organizuotą, konkrečių tikslų siekiančią vaikų, tėvų ir mokytojų bendruomenę.

MISIJA

Teikti moksleiviams ankstyvąjį, pradinį, pagrindinį ir išplėstinį muzikinį išsilavinimą, formuoti vaikų ir jaunimo vertybines nuostatas, ugdyti laisvą, kūrybingą, gebančią gyventi ir atsakingai veikti kintančioje visuomenėje asmenybę.

FILOSOFIJA

„Muzikos kelias – prasmės ir vilties kelias, kuriuo eidami suteikiame džiaugsmą kitiems ir patys praturtėjame“.
B. Dvarionas

VERTYBĖS

Tikslo siekimas, atsakomybė, žmogiškųjų ir kultūrinių vertybių laikymasis.