Apie mokyklą

Mokykla išleido į gyvenimą 47 absolventų laidas –  810 žmonių, daugiau ar mažiau prisilietusių prie profesionaliosios muzikos.
2015 m. rugsėjo mėn. duomenimis mokyklą ir mokyklos Didžiasalio skyrių lanko 177 mokiniai, besimokantys penkiuose mokyklos skyriuose: fortepijono, akordeono, styginių, pučiamųjų, teorinio. Devyniolika kvalifikuotų mokytojų moko mokinius groti fortepijonu, smuiku, akordeonu, kanklėmis, birbyne, trimitu, saksofonu, fleita, klarnetu, klasikine gitara, kontrabosu ir mušamaisiais instrumentais.
Pageidaujantys gali išmokti chorinio ir solinio dainavimo, dalyvauti kamerinės sudėties instrumentiniuose ansambliuose, taip pat tobulinti muzikavimo įgūdžius meniniuose mokomuosiuose kolektyvuose: akordeonų orkestre, pučiamųjų instrumentų orkestre, styginių ansamblyje, liaudiškos muzikos kapeloje „Nendrelė“.
Mokiniai mokomi pagrindinio dalyko, taip pat solfedžio (muzikos rašto), muzikos istorijos, papildomo muzikos instrumento.
Mokyklos mokomieji meniniai kolektyvai – pučiamųjų instrumentų orkestras, akordeonų orkestras, liaudiškos muzikos kapela „Nendrelė“, styginių ansamblis – aktyviai dalyvauja Ignalinos rajono švietėjiškoje ir kultūrinėje veikloje, respublikiniuose konkursuose ir festivaliuose, respublikinėse dainų šventėse. Muzikos mokyklos auklėtiniai, meniniai kolektyvai atstovavo mokyklą Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Lietuvos mokslų akademijoje.  Meniniai kolektyvai pučiamųjų instrumentų orkestras ir liaudiškos muzikos kapela „Nendrelė“ reprezentavo koncertinę mokyklos veiklą ir užsienio šalyse: Čekijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje. Mokyklos mokiniai ugdo ansambliškumo pojūčio gebėjimus kamerinės sudėties – kanklių, klasikinės gitaros, smuikininkų, fortepijono, akordeono instrumentiniuose ir vokaliniuose ansambliuose.
Pagrindinį mokyklos tikslą – sudaryti sąlygas atsiskleisti kiekvienam vaikui, ugdyti gabumus, plėsti akiratį meno pasaulyje – muzikos mokykla įgyvendina aktyviai dalyvaudama visuomeniniame rajono ir respublikos gyvenime, rengdama koncertus mokyklos bendruomenei, dalyvaudama tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose bei festivaliuose, bendradarbiaudama su socialiniais partneriais, ugdydama bendruomenės muzikinį skonį, į svečius su koncertine programa kviesdama garsius šalies ir užsienio menininkus.